Loading Events

« All Events

Møtepunkt for medforsking

September 19 - September 21

Ver med på å utvikle medforskingsmetodikk og -tenking!

Målgruppa for konferansen er forskarar og medforskarar med interesse for brukarmedverknad i forsking. Konferansen skal vere eit fagleg møtepunkt mellom forskarar og medforskarar i regionen. Konferansen skal bidra til å styrke kvaliteten i  medforskingsmetodikk og –tenking. Konferansen får derfor ei form som skal legge opp til deltaking, dialog og spenningsfelt. Innleiarar på konferansen er inviterte, og konferansespråket er norsk.

Konferansen vert arrangert av forskarar i UH Nett Vest-nettverket som er interessert i/ arbeider med medforskingsmetodikk, saman med Høgskulen på Vestlandet (HVL). Meir informasjon, program og påmeldingssystem kjem etter kvart på denne sida: http://www.medforsking.no/

19.09.2017 Forkonferanse

20-21.09.2017 Hovuddagane

Details

Start:
September 19
End:
September 21
Website:
http://www.medforsking.no/

Venue

Hotell Alexandra