Author Archive

Vellykka Forskingskompetansedagar!

– Det er konklusjonen etter at Forskingskompetansedagane vart gjennomført torsdag og fredag. 11.-12. mai var Forskingskompetansedagane

Randi Skår er ny dekan på fakultetet for helse- og sosiale ved HVL

I går var dei fire dekanane på dei nye fakulteta i HVL tilsett i styremøte. Randi

Mål- og resultatstyring i sjukepleia går på omsorga laus

Ole T. Kleiven og Lars Kyte frå Høgskulen på Vestlandet og Kari Kvigne frå Høgskolen i

Helse Førde, Førde kommune og HVL fekk stor innovasjonstildeling frå forskingsrådet

No skal det verte lettare for deg som pasient å påverke ditt eige behandlingsopplegg. Helse Førde,

Professor Christian Moltu fekk Kvalitetsprisen 2017

Christian Moltu, fagsjef ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt Helse Vest sin Kvalitetspris 2017.

Studentar innførte system for betre pasienttryggleik

Liggesår, infeksjonar, fall: Dette er nokre av farane pasientar er utsette for på sjukehus. Ei gruppe

To nye professorar ved Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Førde og Helse Førde (HF) har fått to nye professorar, Christian

Forskingskompetansedagane 2017. Helsedata som lokalt fortrinn – «Gullet skal heim»

11 – 12  mai 2017 arrangerer Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde dei årlege Forskingskompetansedagane, programmet