Nyheter

Høgskulen på Vestlandet har følgjande master- vidareutdanningstilbod i nærregion Sogn og Fjordane for studieåret 2017-2018

Aktiv omsorg – bevegelse, naturopplevingar og deltaking Studiestad: Sogndal Studiepoeng: 30 Deltidsstudium over 1 år Søknadsfrist: 15. april Kan inngå som valemne i master i samhandling innan helse- og sosialtenester  Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta Studiestad: Førde Studiepoeng: 30 Deltidsstudium over 1 år Søknadsfrist: 15. april Demens og alderspsykiatri Studiestad: Førde Studiepoeng: Les mer …

Nyheter

Nyhendeside om Samhandlingsbarometeret

Samhandlingsbarometeret har fått ei ny nettside der nyhende og aktuelle tema blir lagt ut. På nettsida vil vi informere om oppdateringar og endringar i barometeret. Sida vil også fortløpande informere om relevante samhandlingstema. Vi håpar at den nye sida vil stimulere til fagutvikling og utforming av tenestene ute i kommunane, Les mer …

Nyheter

Høgskulen på Vestlandet

1.januar vart Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) til Høgskulen på Vestlandet. HiSF fusjonere med Høgskulen i Bergen (HiB) og Høgskulen Stord/Haugesund. Høgskulen på Vestlandet skal prega utviklinga av Vestlandsregionen – og lærar-, helse- og ingeniørutdanning er ryggraden vår. Me blir 16.000 studentar og får fem studiestader: Sogndal, Førde, Bergen, Les mer …