Ny vitskapleg publikasjon

Myndiggjøring og sykeliggjøring i brukermedvirkning Hva kan hindre at personal og ledere lytter til pasienters stemmer i et samarbeid om tjenesteutvikling? Artikkelen er basert på funn fra et aksjonsforskningsprosjekt 

Vil skape betre system for å involvere brukarar i utdanningane

Korleis kan helse- og sosialfaga på betre vis enn i dag dra nytte av erfaringane til folk som har pasient- eller brukarerfaring? Ei gruppe på HVL har nett levert

Ny vitskapleg publikasjon

Kvifor er det så mange som deltek i frivillig arbeid? Uten utsikt til pensjonspoeng, lønn og feriepeng? Kva er motivasjonen, der mange arbeider og bidreg gjerne mange timar kvar

Informasjonsmøte om forskingsmidlar frå Helse Vest

20. aug. 2018 kl. 14.00-15.15,  Førde Sentralsjukehus, Auditoriet 2 etg   Kompetansesenter for klinisk forsking i Helse Vest held informasjonsmøte om Helse Vest sine forskingsmidlar.  Målgruppe er både du som

Sterk deltaking frå Helse Førde på internasjonal konferanse

Den internasjonale psykoterapiforskingsforeninga Society of Psychotherapy Research held sin årlege verdskonferanse i Amsterdam i slutten av juni. Om lag 1000 forskarar frå heile verda tok del på konferansen, og

Ny vitskapleg publikasjon

Nasjonale og internasjonle verktøy for å kartlegge ernæringsstatus hos heimebuande eldre Helsedirektoratet tilrår at alle pasientar med heimesjukepleie kvar månad skal få kartlagt ernæringsstatus i Nasjonale faglege retningslinjer for

Ny vitskapleg publikasjon

Frå alvorleg fedme til varig vektreduksjon – utan  operasjon Å lykkast med varig vektreduksjon gjennom å endre levevanar er vanskeleg. Det er nok å gå ned 5-10% av utgangsvekta

Vil spreie musikkterapi som metode

I Førde har sjukepleiarstudentar i fleire år hatt prosjekt om musikkterapi, i samarbeid med Senter for musikkterapi i Sogn og Fjordane. Dei har mellom anna sett på tiltak som