«Mastergrad bidreg til funksjonsdyktige spesialsjukepleiarar med endring- og utviklingskompetanse»

Dette hevdar Gro Hovland, som har koordineringsansvaret for masterutdanninga i anestesi-, operasjon- og intensivsjukepleie ved campus Førde. «Ei oppgradering av vidareutdanningane til masternivå vil auke den enkelte student si

Kan ozonert vatn kan være eit alternativ metode ved hånddesinfeksjon?

Prosjektleiar Hans Johan Breidablik forsker på om ozonert vatn kan være eit alternativ metode ved hånddesinfeksjon! Studentane på sjukepleie på campus Førde bidreg inni prosjektet. Sjå filmen om prosjektet

Seminar på sjukeheimane i Florø og Sogndal frå prosjektet sjukepleiestudenten forskar i sjukeheim

Denne veka har prosjektleiar Anne Marie Sandvoll, saman med høgskulelektor Anne-Margrethe Hjertenes, høgskulelektor Hilde Søreide og Førstelektor Merete Dale  gjennomført seminar på sjukeheimane i Florø (Flora Omsorgssenter og Furuhaugane

Ny vitskapleg publikasjon

Sjølvopplevd kompetanse blant sjukepleiarar som jobbar i kommunehelsetenestea Hensikten med studien var å kartlegge områder med kompetansemanglar i kommunehelsetenesta for å synleggjere behov for kompetansehevande tiltak. Resultata i studien

Gro Rukan er nytilsett hos Kunnskapsparken

Rukan har kontor med oss på Tefre. Rukan skal jobba med innovasjon og nyskaping innan helse og utdanning! Velkomen på laget Gro! Les saken her!

Fristen for å søka Samarbeidsmidlar er utsatt til søndag 8.april kl 23.59

Alle som tar i mot studentar i praksis frå sjukepleieutdanninga og andre helseutdanningar ved campus Førde er velkomne til å søke om samarbeidsmidlar. Målet med samarbeidsmidlane er å fremje

Utsatt søknadsfrist til masterprogram i Sogn og Fjordane

Fristen for å søka opptak til masterprogram i Sogn og Fjordane er utsatt til 15. april. Følgjande studie tilbod er utlyst innan helse- og sosialsektoren:  Samhandling innan helse- og

Ledig stilling!

Helse Førde HF er i gang med ei spennande oppgåve – å utvikle ei nasjonal helseatlasteneste som set lys på og analyserer variasjonar i forbruk av helsetenester mellom ulike