Viktige og vanskelige relasjoner

Marianne Gjertsen forteller om sitt doktorgradsarbeid til bladet Kreftsykepleie: -Jeg er opptatt av hvordan kreftsjukdom påvirker relasjoner til pårørende, og betydningen av relasjonene ved alvorlig sjukdom.

Pris for beste poster

I samband med Forskingsdagane 2013 var det utlyst ein posterkonkurranse i høgskulen og Helse Førde. Deltakarane konkurrerte i tre klassar: ein klasse for poster frå kvalitetssikringsprosjekt, ein for forskingsposter

Dypdykk i helseforskningen

På Forskningsdagene 2013 ble «et hav av muligheter» innen helseforskning presentert i Førde. Det inneholdt både lumske rovfisk, skjulte verdier, moderne barometer og nye fangstmetoder.

Norwegian Science Week in Førde

Researchers within the health sciences joined forces with 16 seminars open to the public during Norwegian Science Week 2013 in Førde.

Helse Vest – forskningsmidlar 2014

Det regionale samarbeidsorganet i Helse Vest har lyst ut forskingsmidlar for 2014 med søknadsfrist 15. september 2013.

Nye oppdagelser for smertepasienter

– Pasienten har nesten alltid rett, det er bare jeg som ikke forstår, mener lege og forsker Jan Roar Orlin.

Pioneren innan fedmekirurgi

Villy Våge, overlege og kirurg, er eit anerkjent namn innanfor satsinga på fedmekirurgi ved FSS. Han vert sett på som ein pioner innanfor dette feltet.

Oppsummert om overvekt

Forskingsmiljøet i Førde gjorde 7. juni opp status for overvekt-satsinga med ein serie føredrag i auditoriet på sentralsjukehuset.