Overvektige har god effekt av trening – om dei orkar

Ein auke i fysisk aktivitet har svært positive helseeffektar for sjukleg overvektige personar. Men det er få av dei som klarer det, viser forskinga til Eivind Aadland.

Studentarbeid når ut til fleire

Fleire av studentane ved vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge har skrive artiklar etter å ha gjennomført prosjektoppgåver ved HiSF.

Ubehaget i eldreomsorga

Å tørke spyttklyser utan å kny, å smile sjølv om nokon skjerer tenner så det kvin: Forskar Anne Marie Sandvoll har teke føre seg sider av pleiearbeidet som ein

Kvalheim tildeles pris i USA

Med solid forankring i Bergen har Olav Martin Kvalheim gjort seg et internasjonalt navn innen kjemometri – avanserte statistiske og matematiske metoder for å analysere måleresultater. Nå mottar han

Ensomhet – vår nye folkesykdom

Ensomhet er et alvorlig samfunnsproblem, mener en gruppe forskere tilknyttet Høgskolen i Hedmark og Høgskulen i Sogn og Fjordane. 76 prosent av eldre kronisk sjuke følger seg ensomme.

Ikke noen vanlig slankekur

Eli Natvik har forsket på fedmekirurgipasienter åtte år etter operasjonen. «- Halvparten av dem jeg intervjuet gikk ned mellom 95 og 110 kilo og mistet halve kroppsvekten. Mange skjønner ikke

«Forskingstorget» engasjerte barna

Kva finst i drikkevatnet ditt? Kva eigenskapar har blodet? Korleis ser ein ambulanse ut på innsida?

Viktige og vanskelige relasjoner

Marianne Gjertsen forteller om sitt doktorgradsarbeid til bladet Kreftsykepleie: -Jeg er opptatt av hvordan kreftsjukdom påvirker relasjoner til pårørende, og betydningen av relasjonene ved alvorlig sjukdom.