Kvalheim tildeles pris i USA

Med solid forankring i Bergen har Olav Martin Kvalheim gjort seg et internasjonalt navn innen kjemometri – avanserte statistiske og matematiske metoder for å analysere måleresultater. Nå mottar han

Ensomhet – vår nye folkesykdom

Ensomhet er et alvorlig samfunnsproblem, mener en gruppe forskere tilknyttet Høgskolen i Hedmark og Høgskulen i Sogn og Fjordane. 76 prosent av eldre kronisk sjuke følger seg ensomme.

Ikke noen vanlig slankekur

Eli Natvik har forsket på fedmekirurgipasienter åtte år etter operasjonen. «- Halvparten av dem jeg intervjuet gikk ned mellom 95 og 110 kilo og mistet halve kroppsvekten. Mange skjønner ikke

«Forskingstorget» engasjerte barna

Kva finst i drikkevatnet ditt? Kva eigenskapar har blodet? Korleis ser ein ambulanse ut på innsida?

Viktige og vanskelige relasjoner

Marianne Gjertsen forteller om sitt doktorgradsarbeid til bladet Kreftsykepleie: -Jeg er opptatt av hvordan kreftsjukdom påvirker relasjoner til pårørende, og betydningen av relasjonene ved alvorlig sjukdom.

Pris for beste poster

I samband med Forskingsdagane 2013 var det utlyst ein posterkonkurranse i høgskulen og Helse Førde. Deltakarane konkurrerte i tre klassar: ein klasse for poster frå kvalitetssikringsprosjekt, ein for forskingsposter

Norwegian Science Week in Førde

Researchers within the health sciences joined forces with 16 seminars open to the public during Norwegian Science Week 2013 in Førde.

Dypdykk i helseforskningen

På Forskningsdagene 2013 ble «et hav av muligheter» innen helseforskning presentert i Førde. Det inneholdt både lumske rovfisk, skjulte verdier, moderne barometer og nye fangstmetoder.