Viktig konferanse om fedmen sin kompleksitet

Norsk og internasjonale klinikarar og forskarar var samla i Balestrand i juni for å drøfte fedmen sin kompleksitet. Syttifem deltakarar frå fem land deltok, der dei som hadde reist

Forfatterfeber i Førde?

Avdeling for helsefag feiret denne uka tre bokutgivelser med lokale krefter. Dekanen håper skrivesjuka brer om seg.

Nye tidsskriftartiklar om kvalitetsforbetring i sjukehus

Korleis kan store og samansette organisasjonar som sjukehus endrast? Det har to forskarar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane skreve nye artiklar om.

Ny finansiering av offentlig ph.d.

Fra 2. juni blir det mulig å søke Norsk forskningsråd (NFR) om støtte for en offentlig sektor-ph.d. NFR dekker opp til 50% av kostnadene.

Tett på tallene

Seks studenter, to professorer, og fire dagers innføring i kvantitative metoder. Et særdeles godt tilbud – langt utenfor komfortsonen.

Statistikkhjelpen

Karl Ove Hufthammer har en liste over feilene du vanligvis gjør i statistikk. Helst vil han hjelpe deg før du rekker å begå dem.

Premiert for oversiktsartikkel

Tidsskrift For Den Norske Legeforening har kåra beste oversiktsartikkel for 2013. Overlege ved palliativt team i Helse Førde, Odd Jarle Kjørstad, tok andreplassen med artikkelen Hjarte-lunge-redning til kreftpasientar i palliativ fase. 

Samarbeidsmidlane 2014-2015 er utlyst

Hensikta med midlane er å fremje og stimulere til felles prosjekt som kan bidra til å vidareutvikle kvaliteten på utdanningstilbodet til studentane.