Friske midlar til barn og eldre

To av våre flinke forskarar har fått forskingsmidlar frå Helse Vest til spennande prosjekt om angstførebygging hos barn, og pasienttryggleik for eldre.

Husk å søke FoU-midler

Fristene for å søke midler til forskning og utviklingsarbeid er 15. februar i Helse Førde og 28. februar ved avdeling for helsefag, Høgskulen i Sogn og Fjordane. HiSF har

Spør ansatte «med skoen på»

Hvor trykker skoen i hjemmesykepleien? Over 500 ansatte i hjemmetjenestene over hele fylket får si sin mening i et nytt storprosjekt.

Er fedmekirurgi problemet?

Våre forskere Randi Jepsen og Eli Natvik stiller spørsmålet i en ny kronikk på ytring.no.

Obesity Surgery – viktig tidsskrift i vårt forskingsmiljø

2013 vert eit godt år for Helse Førde med omsyn til vitskapleg publisering, og nokre tidsskrift er meir brukt enn andre. Tidsskriftet Obesity Surgery har publisert tre artiklar dette

Vakte minner, mestring og glede på sykehjem

Flere eldre og demente pasienter kan mestre og ha glede av aktiviteter på sykehjem. Det sier seks studenter fra HiSF etter fullførte praksisprosjekter.

Strategi for forsking og innovasjon i Helse Førde

HF-styret vedtok 12. desember strategi for forsking og innovasjon i Helse Førde for perioden 2014-2020.  

Intern utlysing av FoU-midlar ved HiSF og HF

Både HF og HiSF vil med det første lyse ut interne FoU-midlar. I HF vert det også lyst ut masterstipend.