Nyheter Archive

Ny vitskapleg publikasjon

Kvifor er det så mange som deltek i frivillig arbeid? Uten utsikt til pensjonspoeng, lønn og

Informasjonsmøte om forskingsmidlar frå Helse Vest

20. aug. 2018 kl. 14.00-15.15,  Førde Sentralsjukehus, Auditoriet 2 etg   Kompetansesenter for klinisk forsking i Helse

Sterk deltaking frå Helse Førde på internasjonal konferanse

Den internasjonale psykoterapiforskingsforeninga Society of Psychotherapy Research held sin årlege verdskonferanse i Amsterdam i slutten av

Ny vitskapleg publikasjon

Nasjonale og internasjonle verktøy for å kartlegge ernæringsstatus hos heimebuande eldre Helsedirektoratet tilrår at alle pasientar

Ny vitskapleg publikasjon

Frå alvorleg fedme til varig vektreduksjon – utan  operasjon Å lykkast med varig vektreduksjon gjennom å

Vil spreie musikkterapi som metode

I Førde har sjukepleiarstudentar i fleire år hatt prosjekt om musikkterapi, i samarbeid med Senter for

Utlysing av Helse Vests forskingsmidlar 2019

Helse Vest sine forskingsmidlar skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for

«Mastergrad bidreg til funksjonsdyktige spesialsjukepleiarar med endring- og utviklingskompetanse»

Dette hevdar Gro Hovland, som har koordineringsansvaret for masterutdanninga i anestesi-, operasjon- og intensivsjukepleie ved campus