Author Archive

Kan ozonert vatn kan være eit alternativ metode ved hånddesinfeksjon?

Prosjektleiar Hans Johan Breidablik forsker på om ozonert vatn kan være eit alternativ metode ved hånddesinfeksjon!

Seminar på sjukeheimane i Florø og Sogndal frå prosjektet sjukepleiestudenten forskar i sjukeheim

Denne veka har prosjektleiar Anne Marie Sandvoll, saman med høgskulelektor Anne-Margrethe Hjertenes, høgskulelektor Hilde Søreide og

Ny vitskapleg publikasjon

Sjølvopplevd kompetanse blant sjukepleiarar som jobbar i kommunehelsetenestea Hensikten med studien var å kartlegge områder med

Gro Rukan er nytilsett hos Kunnskapsparken

Rukan har kontor med oss på Tefre. Rukan skal jobba med innovasjon og nyskaping innan helse

Fristen for å søka Samarbeidsmidlar er utsatt til søndag 8.april kl 23.59

Alle som tar i mot studentar i praksis frå sjukepleieutdanninga og andre helseutdanningar ved campus Førde

Utsatt søknadsfrist til masterprogram i Sogn og Fjordane

Fristen for å søka opptak til masterprogram i Sogn og Fjordane er utsatt til 15. april.

Ledig stilling!

Helse Førde HF er i gang med ei spennande oppgåve – å utvikle ei nasjonal helseatlasteneste

Frå sikringsnål i nattskjorta til sensorteknologi

I dag vert framleis ein uglesett metode nytta for å hindra fall på sjukehus. No samarbeider