Korleis er koplinga mellom nevropsykiatriske symptom ved demens og stress blant pårørande? Ny vitskapleg publikasjon

Senter for helseforsking gratulerer PhD-stipendiat Toril Marie Terum med ny vitskapleg publikasjon. Artikkelens tittel er: The association between specific neuropsychiatric disturbances in people with Alzheimer’s disease and dementia with

Fagseminar om « Tolking og bruk av helsestatstikk i små utval – utfordringar og moglegheiter»

15. mai arrangerte Forskargruppa folkehelse, livstil og overvekt ved Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde i samarbeid med Samhandlingsbarometeret fagseminar om tolking og bruk av helsestatistikk i små utval.

Tilbod om kliniske legemiddelstudiar i Helse Førde

Det er eit nasjonalt mål å auke talet på kliniske legemiddelstudiar. Også pasientar ved i Helse Førde har moglegheit til å delta i slike studiar, og pasient Øyvind Elnes

Ny vitskapleg publikasjon

Senter for helseforsking gratulerer Irene Valaker og medforfattere som nylig har publisert en artikkel i BMC Medical Research Methodology med tittel “Adaptation and psychometric properties of the Norwegian version

Forsker på hjelp til personer med demens og utagerende oppførsel

Personer som lever med en demensdiagnose, kan oppleve forvirring og usikkerhet. En følge kan bli utagerende oppførsel, sinne og redsel. Hvordan skal pårørende og sykepleiere forholde seg til dette?

Opplevelse av tilhørighet svært viktig for mennesker med borderline personlighetsforstyrrelse

En ny studie viser at å bli kjent med sine egne styrker og utfordringer, og å ha en opplevelse av tilhørighet, er sentrale elementer for pasienter som er diagnostiert

Ledig stipendiatstilling ved campus Førde eller campus Sogndal

Stipendiatstilling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap knytt til prosjektet «From substance abuse disorder to full participation in society» … som er finansiert av Høgskulen på Vestlandet (HVL) og som

Vil bli sett som eit heilt menneske. Ny vitskapleg publikasjon

Senter for helseforsking gratulerer PhD. stipendiat Kari Eldal med ny vitskapleg publikasjon. Kari seier følgjande om prosjektet: I dette prosjektet intervjua vi 14 ulike personar medan dei var innlagt