Korleis opplever og erfarer pasientar egenbehandling etter dagkirurgi?

Dette er hovudspørsmålet som blir stilt i eit nytt forskingsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet er knytt til masterutdanningar i klinisk sjukepleie, spesialisering innan anestesi-, operasjon-, og intensivsjukepleie. Målsettinga

Sjå opptak av lansering av helseatlas i ortopedi

Helse Førde lanserte helseatlas i ortopedi for Noreg tysdag 18.desember kl.0830 i auditoriet ved Førde sentralsjukehus. Sjå video her.    

Registrering av kliniske studiar i Helse Førde

Eksperimentelle studiar som Helse Førde er ansvarlege for skal preregisterrast i ClinicalTrail.gov, då det er krav om at dette ligg føre i god før analyse av data og publisering. Dette

Helse Førde lanserer nasjonalt helseatlas før jul

Den 18.desember 2018 presenterer Helse Førde sitt aller første nasjonale helseatlas. Temaet er ortopedi. – Dette er ein milepæl for Helse Førde, og det er stort for oss som jobbar med helseatlas at

Sjukepleiestudentane imponerte med sterke bachelortema

5 og 6 desember var det duka for munnleg presentasjon og posterpresentasjon av bacheloropgåver for kull 68 i sjukepleie. Emneansvarleg Sissel Hjelle Øygard og fagseksjonsleiar Anny Aasprang uttrykte stor

Med livredning på timeplanen

Korleis kan vi som sjukepleiarstudentar formidle livreddande førstehjelp i aldersgruppa 11-13 år på ein god måte?  Senter for helseforsking gratulerer sjukepleiarstudentane Sarah-Helen Fuglestrand, Benedicte Kallekleiv, Helene Skjærli, Martine Fossheim

Lansering av helseatlas innan ortopedi

Nytt Helse Vest-stipend til Førde

Psykolog Kristina Osland Lavik nådde opp i den svært tøffe konkurransen om doktorgradsstipend i Helse Vest. – Det er svært gledeleg at Lavik har fått tildelt dette stipendet. –