Nyheter Archive

Publikasjon om fysisk aktivitet og livskvalitet hos personar med fedme

Førsteforfattar på denne artikkelen er Randi Jepsen (PhD) som tidlegare jobba i Høgskulen i Sogn og

Publikasjon: «The core of love when caring for patients suffering from addiction»

Professor Maj-Britt Råholm ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er ute med ny publikasjon i Scandinavian Journal

Publikasjon: daglege rutinar i sjukeheim – hinder eller pragmatisk skjema?

 Førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll og førstelektor Merete Johnsen Dale frå Høgskulen i Sogn og Fjordane er

Publikasjon: påverkar det å gi pasientar psykoterapi, erfarne terapeutar sitt privatliv?

Psykolog og førsteamanuensis Christian Moltu i Helse Førde, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Universitetet i

Publikasjon om flåttsmitte: er borrelia antistoff i blod forbunde med subjektive helseplager hos 1213 blodgiverar?

Overlege Reidar Hjetland frå Helse Førde er ute med publikasjon med tittelen» Subjective health complaints are

Publikasjon om patologi og telemedisin i Helse Førde

  Overlege Aleksandar Vodovnik frå avdeling for patologi i Helse Førde, er ute med publikasjon med

Publikasjon om vanskelege pleiesituasjonar

Førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll, som leiar forskingsgruppa “Kvalitet og innovasjon i eldreomsorg», er ute med ny

Musikkterapi hjelper i traumearbeid med barn

Musikkterapeut og spesialist i klinisk pedagogikk ved Førde BUP, Gunn Karoline Fugle held innlegg  på konferansen «The