Nyheter Archive

Publikasjon om menn sine opplevingar etter fedmekirurgi

Stipendiat ved Universitetet i Bergen, Eli Natvik, som også er tilknytt forskingsgruppa “Folkehelse, livsstil og overvekt

Forskarar frå Førde markerte seg på SESAM-konferansen

Forskarar frå Førde markerte seg godt på SESAM konferansen 2015 i Stavanger sist veke. Ein heil

Avsparkmøte for dei tematiske forskingssatsingane

    Torsdag 22.januar var det avsparkmøte for dei to tematiske forskingssatsingane innan psykisk helse og

Nytilsett forskingskoordinator

  Førsteamanuensis og Postdoc John Roger Andersen er tilsett i ny stilling som forskingskoordinator i Helse

Samarbeid mellom Psykiatrisk klinikk og avdeling for helsefag (HiSF) om forsking og fagutvikling

Vi møter Eva Marie  og Svein Ove for å høyre kva fordelar dei ser med samarbeidet

Den nakne artikkel

Randi Jepsen, stipendiat ved AHF, inviterer deg til å kikke inn i reviewprosessen av hennes nyeste

Diskursgruppa ønsker nye medlemmer

Driver du med diskursanalyse, og trenger noen å diskutere tekstene dine med? Nå blir diskursgruppa åpen

FoU-midlar utlyst i Helse Vest

HiSF-tilsette kan og søkje på begge desse utlysingane dersom ein har forankringsavtale om det konkrete prosjektet