Nyheter Archive

Spør ansatte «med skoen på»

Hvor trykker skoen i hjemmesykepleien? Over 500 ansatte i hjemmetjenestene over hele fylket får si sin

Strategi for forsking og innovasjon i Helse Førde

HF-styret vedtok 12. desember strategi for forsking og innovasjon i Helse Førde for perioden 2014-2020.  

Velkommen til Balestrandkonferansen 2014

Den første Balestrandkonferansen i 2012 ble en suksess. Til sommeren arrangeres den andre, med tema «The

Ubehaget i eldreomsorga

Å tørke spyttklyser utan å kny, å smile sjølv om nokon skjerer tenner så det kvin:

Kvalheim tildeles pris i USA

Med solid forankring i Bergen har Olav Martin Kvalheim gjort seg et internasjonalt navn innen kjemometri

Ensomhet – vår nye folkesykdom

Ensomhet er et alvorlig samfunnsproblem, mener en gruppe forskere tilknyttet Høgskolen i Hedmark og Høgskulen i

Ikke noen vanlig slankekur

Eli Natvik har forsket på fedmekirurgipasienter åtte år etter operasjonen. «- Halvparten av dem jeg intervjuet gikk

«Forskingstorget» engasjerte barna

Kva finst i drikkevatnet ditt? Kva eigenskapar har blodet? Korleis ser ein ambulanse ut på innsida?