Hvordan søke ekstern finansiering, kilder for ekstern finansiering, utlysninger av interne forskningsmidler osv.