Aktiv omsorg – bevegelse, naturopplevingar og deltaking

Studiestad: Sogndal
Studiepoeng: 30
Deltidsstudium over 1 år
Søknadsfrist: 15. april
Kan inngå som valemne i master i samhandling innan helse- og sosialtenester

 Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta

Studiestad: Førde
Studiepoeng: 30
Deltidsstudium over 1 år
Søknadsfrist: 15. april

Demens og alderspsykiatri

Studiestad: Førde
Studiepoeng: 15
Deltidsstudium over ½ år
Søknadsfrist: 15. april
Kan inngå som valemne i master i samhandling innan helse- og sosialtenester

Innføring i rettleiing

Studiestad: Førde
Studiepoeng: 15
Deltidsstudium over ½  år
Søknadsfrist: 15. april

Lindrande behandling, pleie og omsorg 1

Studiestad: Førde
Studiepoeng: 15
Deltidsstudium over 1 år
Søknadsfrist: 15. april
Kan inngå som valemne i master i samhandling innan helse- og sosialtenester

Master i klinisk sjukepleie – intensivsjukepleie

Studiestad: Førde
Studiepoeng: 120
Heiltidsstudium over 2 år
Søknadsfrist: 1. mars
Du kan velje å avslutte  studiet etter 1 ½ år med kvalifikasjon som spesialsjukepleiar

Master i klinisk sjukepleie – operasjonssjukepleie

Studiestad: Førde
Studiepoeng: 120
Heiltidsstudium over 2 år
Søknadsfrist: 1. mars
Du kan velje å avslutte  studiet etter 1 ½ år med kvalifikasjon som spesialsjukepleiar

Master i organisasjon og leiing, helse- og velferdsleiing

Studiestad: Sogndal (og Haugesund – ein klasse på kvar studiestad)
Studiepoeng: 120
Deltidsstudium over 4 år
Søknadsfrist: 15. april

Psykososialt arbeid med barn 0-4 år

Studiestad: Førde
Studiepoeng: 30
Deltidsstudium over 1 år
Søknadsfrist: 15. april

Rettleiing – grunnlag og metodar

Studiestad: Førde
Studiepoeng: 15
Deltidsstudium over ½ år
Søknadsfrist: 1. november

Rusproblematikk og rusarbeid

Studiestad: Sogndal
Utdanninga er sett saman av fire emne. Du kan ta heile utdanninga på 60 studiepoeng, eller enkeltemne på 15 studiepoeng.
Rusproblematikk – samansette utfordringar (Haust 2017).
Søknadsfrist: 15. april
Rusproblematikk – rusarbeid og behandling (Vår 2018).
Søknadsfrist: 1. november
Deltidsstudium over ½ år pr emne.
Emna kan inngå som valemne i master i samhandling innan helse- og sosialtenester