john_andersen_hisf_square Kirsten Flaten
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Pawel Mielnik
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Ulrikke Hernæs
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Villy Våge
Forsker på:

Forskere ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for helsefag:

john_andersen_hisf_square Anne-Grethe Halding
Førsteamanuensis/instituttleder
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Aud Berit Fossøy
Høgskolelektor
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Gro Hovland
Høgskolelektor
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Hanne Marie Heggdal
Høgskolelærer
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Irene Sjursen
Høgskolelektor
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Irene Valaker
Høgskolelektor
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Joanna Galek
Høgskolelektor
Forsker på:
 john_andersen_hisf_square John Roger Andersen
Førsteamanuensis
Forsker på: Fedme, livskvalitet
john_andersen_hisf_square Kari Eldal Tvedt
Høgskolelektor
Forsker på: Overvekt, barn og unge
john_andersen_hisf_square Kurt Arild Krokmyrdal
Høgskolelektor
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Lars Kyte
Høgskolelektor
Forsker på:
john_andersen_hisf_square May-Britt Råholm
Professor
Forsker på: Verdighet, eldreomsorg
john_andersen_hisf_square Merete J. Dale
Førstelektor
Forsker på: Demens, eldreomsorg
john_andersen_hisf_square Ole T. Kleiven
Førsteamanuensis
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Olav Martin Kvalheim
Professor II
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Sara Osland
Instituttleiar sjukepleie
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Siri Ytrehus
Professor II
Forsker på:
john_andersen_hisf_square Solveig Sægrov
Førstelektor
Forsker på:

Andre forskere ved Høgskulen i Sogn og Fjordane med helserelaterte forskningsprosjekter:

Amund Riiser
Anne-Grethe Naustdal
Einar Hovlid
Geir Kåre Resaland

PhD-stipendiater ved avdeling for helsefag, Høgskulen i Sogn og Fjordane:

Anne M. Sandvoll, PhD-student ved UiB
Prosjekttittel: Kva kjenneteiknar pleiepraksis i sjukeheim?
Design: Feltstudie
Periode: 2009-2013
Finansiert av KD

Marianne Gjertsen, PhD-student ved UiO
Prosjekttittel: Relasjoners betydning for eldre i kreftforløpets palliative fase
Design: Mixed methods
Periode: 2011-2014
Finansiert av KD

Toril Terum, PhD-student ved UiS
Prosjekttittel: Stressrelaterte helseplager hos pårørande  til personar med demens
Design: Mixed methods(DEMVEST)
Periode: 2013-2016
Finansiert av SESAM(NFR), USSH S&Fj, AHF

Eivind Aadland, PhD-student ved NiH
Prosjekttittel: Fysisk aktivitet, fysisk form og   risikofaktorar for hjarte-karsjukdhjå    personar til livsstilsbeh   for sjukl.overv
Design: Prospektiv kohortstudie
Periode: 2009-2013
Finansiert av KD

Randi Jepsen, PhD-student ved UiB
Prosjekttittel: Helserelatert livskvalitet ved livsstilsbehandling for sjukleg overvekt.
Design: Prospektiv kohortstudie
Periode: 2010-2014
Finansiert av KD

Anny Aasprang, PhD-student ved UiB
Prosjekttittel: Helse   og livskvalitet før og etter overvektskirurgi– 10-årsdata.
Design: Prospektiv kohortstudie
Periode: 2010-2014
Finansiert av AHF