Her er namn på personar som har ei formell tilknytning til forskargruppa. Alle er tilsett i Helse Førde og/eller Høgskulen på Vestlandet.

Forskingsgruppeleiar

John Roger Andersen (phD) er sjukepleiar og er forskingsguppa sin leiar. Han jobbar som professor i Høgskulen på Vestlandet og som forskar i Senter for helseforsking.
Epost: johnra@hvl.no
Publikasjonar: Cristin.

Professorar/Dosentar

Ronette L. Kolotkin (Professor) er psykolog. Ho jobbar som professor II ved Senter for helseforsking. Kolotkin har også stilling hos Quality of Life  Consulting og Department of Community and Family Medicine at Duke University School of Medicine, Durham, North Carolina.
Epost: rkolotkin@qualityoflifeconsulting.com
Publikasjonar: eiga netttside. 

Olav Martin Kvalheim (Professor) er kjemikar. Han jobbar som professor ved Universitetet i Bergen og som professor II ved Senter for Helseforsking.
Epost: Olav.Kvalheim@uib.no
Publikasjonar: Cristin.

Harry Rutter (Professor) er samfunnsmedisinar. Han jobbar som professor II ved Senter for Helseforsking. Rutter har også stilling ved The London School of Hygiene & Tropical Medicine, London.
Epost: harry@halsa.net
Publikasjonar: eiga nettside.

PhD/Førstelektorar

Hans Johan Breidablik (PhD) er samfunnsmedisinar m.m. Han jobbar som førsteamanuensis i Høgskulen på Vestlandet og som forskar i Senter for helseforsking.
Epost: hans.johan.breidablik@helse-forde.no
Publikasjonar: Cristin. 

Tarja Anniki Rajalahti Kvalheim (PhD) er sivilingeniør (kjemiteknikk). Ho jobbar som forskar ved Senter for Helseforsking.
Epost: tarja.annikki.rajalahti.kvalheim@helse-forde.no
Publikasjonar: Cristin.

Eli Natvik (PhD) er fysioterapeut. Ho jobbar som førsteamanuensis i Høgskulen på Vestlandet og som forskar i Senter for helseforsking.
Epost: eli.natvik@hvl.no
Publikasjonar: Cristin.

Geir Kåre Resaland (PhD) er idrettsvitar. Han jobbar som førsteamanuensis i Høgskulen på Vestlandet og som forskar i Senter for helseforsking.
Epost: geir.kare.resaland@hvl.no
Publikasjonar: Cristin.

Tina Løkke Vie (PhD) er psykolog. Ho jobbar som forskar i Senter for helseforsking.
Epost: tina.lokke.vie@helse-forde.no
Publikasjonar: Cristin. 

Villy Våge (PhD) er lege og kirurg. Han jobbar med fedmekirurgi på Voss sjukehus og er leiar av Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-Norge). Han har også ei bistilling  som forskar i Senter for helseforsking.
Epost: villy.vage@helse-bergen.no
Publikasjonar: Cristin.

Eivind Aadland (PhD) er idrettsvitar. Han jobbar som førsteamanuensis i Høgskulen på Vestlandet.
Epost: eivind.aadland@hvl.no
Publikasjonar: Cristin.

Stipendiatar

Anny Aasprang (McS) er sjukepleiar. Ho jobbar som stipendiat (er teken opp på Universitetet i Bergen) og førsteamanuensis i Høgskulen på Vestlandet og som forskar i Senter for helseforsking.
Epost: anny. aasprang@hvl.no
Publikasjonar: Cristin.

Dag Jone Stokke Fadnes (McS) er lege/kardiolog. Han jobbar som stipendiat (er teken opp på Universitetet i Bergen) og som lege i Helse Førde.
Epost: dag.fadnes@helse-forde.no
Publikasjonar: Cristin. 

Pål Andre Hegland (McS) er sjukepleiar. Han jobbar som stipendiat (er teken opp på Universitetet i Bergen) og lektor i Høgskulen på Vestlandet.
Epost: pal.andre.hegland@hvl.no
Publikasjonar: Cristin.

Hege Kristiansen (McS) er lege/pediater. Ho jobbar som stipendiat (er teken opp på Universitetet i Bergen) og som lege i Helse Førde.
Epost: hege.kristiansen@helse-forde.no
Publikasjonar: Cristin.

Helsepersonell 

Florin Vasilie Hopland-Nechita (McS) er lege/urolog i Helse Førde.
Epost: florin.vasilie.nechita@helse-forde.no

Kirsten Indrebø (McS) er sjukepleiar på stomipoliklinikken/kirurgisk klinikk i Helse Førde.
Epost: kirsten.indrebo@helse-forde.no

Unn Hege Johannessen (BScN) er idrettspedagog/treningsterapeut i Helse Førde.
Epost: unn.hege.johannessen@helse-forde.no

Camilla Movik Laukeland (McS) er klinisk ernæringsfysiolog i Helse Førde.
Epost: camilla.movik.laukeland@helse-forde.no

Birte Nistad (BScN) er sjukepleiar ved fedmepoliklinikken i Helse Førde.
Epost: birte.nistad@helse-forde.no

Anne Marte Sølsnes (McS) er fysioterapeut og jobbar som prosjektleiar i Helse Førde.
Epost: anne.marte.solsnes@helse-forde.no

Vitskapleg råd
Forskingsgruppa har eit vitskapleg råd med to medlemmer som vurderar interne søkandar og forskingsgruppa sin progresjon i høve femårsplanen. 

Gunnar Mellgren (professor). Helse Bergen og Universitetet i Bergen.
Les meir her.

Tor-Ivar Karlsen (PhD) Universitetet i Agder og Senter for sykelig overvekt i Tønsberg.
Les meir her.