Senter for helseforsking har fire tematiske satsningsområder. Disse er:

Folkehelse, livsstil og overvekt

Kvalitet og innovasjon i eldreomsorgen

Psykisk helse og rus

Samhandling i helsetjenestene