Bruk av drone i helsevesenet

Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet har saman med Kunnskapsparken ei felles prosjektstilling som jobbar målretta med innovasjon i dei to organisasjonane.

Dersom du har spørsmål til idéutvikling, kommersialisering, eller anna knytta til innovasjon, ta kontakt med forretningsutviklar Gro Rukan:

E-post: gro@kpsf.no

mobil: 91321392