Ny anmeldelse av «Tapt barndom… eller?»

Siv Førdes hjertebarn av en fagbok er anmeldt av professor Anna Luise Kirkengen.

Siv Førde leser fra boka "Tapt barndom... eller?" for sine kollegaer i Førde.

Siv Førde leser fra boka «Tapt barndom… eller?» for sine kollegaer i Førde.

Kirkengen er kjent som en kapasitet innen kunnskapsbygging om erfaringers betydning for helse, og en utfordrer av hvordan medisinen forstår menneske og kropp. Hun omtaler nå Siv Førdes bok «Tapt barndom… eller?» i anmeldelsen «Dyrebar erfaringskunnskap».