Marie Curie-søknader fra AHF

Blir det gullegg av det nye samarbeidet med Bournemouth University?

Avdeling for helsefag har nylig etablert samarbeid med Bournemouth University, og i juli møttes forskere fra de to institusjonene til en intensiv skriveøkt i Bournemouth. Målet forskerne hadde satt seg var å søk Marie Curie-stipend, som nå har blitt en del av EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont 2020.

6 milliarder i potten

Fra 2014 til 2020 skal EU dele ut 6,16 milliarder i Marie Sklodowska-Curie actions. Universitetene investerer nå i søkerkompetanse for å få tak i Horisont 2020-pengene, og så også i Bournemouth.

– Vi var en tverrvitenskapelig gruppe som satt intensivt i to dager og slipte på våre respektive søknader, forteller professor Maj-Britt Råholm. Som støtte i arbeidet fikk de coaching av universitetets innleide konsulent, Martin Pickard. Han var ikke nådig.

– Han spurte hele tiden, hvorfor vil du gjøre dette? Men hvorfor skriver du ikke det da?, forteller Råholm. Hun brukte store deler av sommeren på å gjøre ferdig søknaden.

– Det var veldig lærerikt, men på slutten orket jeg ikke å se på søknaden lenger, forteller hun.

To prosjekter

Professor Elisabeth Rosser ved Bournemouth University, som nå er ansatt i 10% stilling som professor II ved avdeling for helsefag, bidro i skrivearbeidet med sine nye kollegaer. I september ble papirene sendt inn, og nå har Maj-Britt Råholm søkt om støtte til prosjektet «Improving Safety in Elderly Care: avoiding adverse events by implementing a Person-Centered Leadership Model». Førsteamanuensis Anne-Grethe Halding har søkt om finansiering til «The SURR study: Service Users’ Research Reality: A model development for optimizing service user involvement in European healthcare research».

Begge prosjektene er trepartssamarbeid mellom HiSF, Bournemouth og universitetet i Göteborg. Svaret kan ventes på nyåret 2015.