Opplevelse av tilhørighet svært viktig for mennesker med borderline personlighetsforstyrrelse

En ny studie viser at å bli kjent med sine egne styrker og utfordringer, og å ha en opplevelse av tilhørighet, er sentrale elementer for pasienter som er diagnostiert med emonsjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUP).

Psykolog Britt Kverme har gjennom sin studie intervjuet 12 pasienter med EUP om hva de selv opplevde som virksomt i behandling og i sin egen bedringsprosess. Resultatene viser at i tillegg til å bli kjent med sine egne styrker og utfordringer er det svært viktig å ha en trygg relasjon med behandler.

Les hele saken her

Les artikkelen her: Moving toward connectedness -a qualitative study of recovery processes for people with borderline personality disorder.