Norse Feedback rulla ut i Helse Midt-Norge

Tilbakemeldingssystemet Norse Feedback, som er utvikla av tilsette i Helse Førde, vert no mellom anna brukt i rusbehandling i Helse Midt-Norge.

Hege Grovsmark (t.h) er prosjektleiar for pilotering av Norse Feedback i TSB i Midt-Norge som Kristin Tømmervik var med på å rigge. Foto: Tone Øiern, OUS

26 pasientar og behandlarar brukar Norse Feedback i eit pilotprosjekt. Følgande einingar deltek i piloten:

Poliklinikk TSB Molde og Langtids døgn TSB Molde

Poliklinikk TSB Ålesund og Korttids døgn TSB Ålesund

Seksjon Poliklinikk SN Namsos

Avd Poliklinikk og Avd.Ungdom St.Olavs Hospital HF

Les heile saka her