Korleis opplever og erfarer pasientar egenbehandling etter dagkirurgi?

Dette er hovudspørsmålet som blir stilt i eit nytt forskingsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet er knytt til masterutdanningar i klinisk sjukepleie, spesialisering innan anestesi-, operasjon-, og intensivsjukepleie. Målsettinga er å involvere masterstudentar ved alle campus, og å rekruttere pasientar frå Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde. Det er nå i gang pilotprosjekt som involverer ulike pasientgrupper ved alle helseforetaka.

Ved Helse Førde er det ein gruppe ortopediske pasientar som er inkluderte. Les heile saka som har fått omtale i Norsk Dagkirurgisk Forum, NORDAF sitt høstnummer 2018.