Med livredning på timeplanen

Trykk på posteren for å sjå full størrelse

Korleis kan vi som sjukepleiarstudentar formidle livreddande førstehjelp i aldersgruppa 11-13 år på ein god måte? 

Senter for helseforsking gratulerer sjukepleiarstudentane Sarah-Helen Fuglestrand, Benedicte Kallekleiv, Helene Skjærli, Martine Fossheim og Irene Bakketun som gikk seigrande ut av posterkonkurransen som var arrangert for studentane i forbindelse med forskingsdagane 2018. Trykk på posteren for å sjå vinnarbidraget!

Komiteens vurdering av fyrsteplassen trakk frem at posteren har eit fint visuelt uttrykk og eit klart bodskap. Temaet er svært dagsaktuelt og viktig i ein samfunnskontekst. Tittelen «Med livredding på timeplanen» er beskrivande for prosjektet, og alle vesentlege element for å forstå kva som vart gjort, kvifor og resultat kom tydeleg frem. Komiteen er i tillegg imponert over omfanget av aktiviteten med totalt 153 elevar på fire ulike skular. Alt i alt ein flott poster!