Ny forsking viser at tilpassa koding av komplikasjonar etter kirurgi kan gi stor gevinst

Nokre av forskarane i den tverrfaglege forskargruppa på Haukeland universitetssjukehus (frå venstre): Postdoktor i Helse Vest sitt pasientsikkerheitsprogram Arvid Steinar Haugen, overlege Hans Flaatten, førsteforfattar av studien Anette Storesund, seksjonsoverlege anestesi Eirik Søfteland og Monica Wammen Nortvedt, einingsleiar Øyeblikkelig hjelp-tenester i Bergen kommune og professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Foto: Aleksander Valestrand.

Forskarar ved Haukeland Universitetssjukehus og Førde sentralsjukehus har i samarbeid med internasjonale forskarar vist nytten ved å ha tilpassa kodar for å kunne skilje mellom «gamle» og nyoppståtte komplikasjonar på sjukehus. -Det er viktig å kunne skilje på nye og tidlegare komplikasjonar for å få meir korrekte opplysingar om dei komplikasjonar som oppstår i sjukehus, og dermed forebygge komplikasjonar, seier Anette Storesund som er forskar og intensivsjukepleiar på postoperativ seksjon på Haukeland Universitetssjukehus, til Dagens medisin.

Les heile saka i Dagens medisin: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/25/tilpasning-av-icd-10-kodeverket-bidro-til-riktigere-tall-pa-komplikasjoner/