Ny vitskapleg publikasjon

Kvifor er det så mange som deltek i frivillig arbeid? Uten utsikt til pensjonspoeng, lønn og feriepeng? Kva er motivasjonen, der mange arbeider og bidreg gjerne mange timar kvar veke?

Førstelektor Aud Berit Fossøy

I studien Magiske augneblikk; erfaringar med kulturprosjekt for eldre, får vi fatt i aktørar og frivillige sine perspektiv. Kva er det som driv desse? Korleis forstår dei sine roller i samarbeidet med målgruppa? Korleis opplever dei verknaden og fruktene av sitt arbeid?

Studien gir oss innblikk i at dette er ikkje berre tidsfordriv, her får museet fatt i ny kunnskap om tradisjonar og happeningar som var både kule og populære, viste du forresten kva snurpedans var?

Link til artikkelen finn du her!

Artikkelen er skriven av Aud Berit Fossøy, med god hjelp av medforfattarar Ellen Karine Grov og Anne Marie Sandvoll.