Informasjonsmøte om forskingsmidlar frå Helse Vest

20. aug. 2018 kl. 14.00-15.15,  Førde Sentralsjukehus, Auditoriet 2 etg 

 Kompetansesenter for klinisk forsking i Helse Vest held informasjonsmøte om Helse Vest sine forskingsmidlar.

 Målgruppe er både du som skal søkjer i år, og du som planlegg/vurderer å søkje seinare. Høve til å stille spørsmål under og umiddelbart etter møtet. 

Om utlysinga med søknadsfrist 15. sept 2018: https://helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2018/sok-helse-vests-forskingsmidlar-2019