Fristen for å søka Samarbeidsmidlar er utsatt til søndag 8.april kl 23.59

Alle som tar i mot studentar i praksis frå sjukepleieutdanninga og andre helseutdanningar ved campus Førde er velkomne til å søke om samarbeidsmidlar.

Målet med samarbeidsmidlane er å fremje og stimulere til felles prosjekt som kan bidra til å vidareutvikle kvaliteten i utdanningstilbodet til studentane.

Meir informasjon, utlysing og søknadsskjema finn du her!