Registrering av vitskaplege publikasjonar i Cristin

Intern frist for registrering av vitskaplege publikasjonar frå 2017 er 1. februar 2018 hjå både Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Førde (HF).

Dei som har publisert vitskaplege arbeid i 2017 må gå inn i Cristin og sjekka at alle dykkar publikasjonar er registrert og at posten er merka som «Regnes som vitenskapelig i rapportsamenheng».  Ver òg merksame på at namnet dykkar må vera blått (altså ei lenke) og at det må vera knytt til HVL eller HF (eventuelt anna tilknytting).

Tilsette som ikkje tidlegare har publisert vitskaplege arbeid kan oppdaga at dei ikkje er registrert i Cristin og må i så høve kontakta Cristin-hjelp (sjå under)

Sjå gjerne biblioteket til HVL si Cristin-side eller ta kontakt viss de har spørsmål eller treng hjelp til å registrera.

Kontaktinformasjon for: 

HVL-tilsette

Cristin-hjelp: lise.vik-haugen@hvl.no

HF-tilsette

Cristin-hjelp: taryn.malkhassian@helse-forde.no