Disse maskinene har potensial til å revolusjonere helsen din

Kraftig MR og programvare utviklet for oljeindustrien kan stille diagnose på 15 minutter.

I en ikke altfor fjern fremtid kan mange sykdomsdiagnoser stilles på minutter. Det blant annet takket være det norske Fjordomics-prosjektet, som tar i bruk teknologi på nye måter. Fjordomics-prosjektet, er eit samarbeid med mellom anna Helse Førde og HVL, campus Førde

De analyserer små mengder blod, får ut profiler av hundretusenvis av variabler, og analyserer så disse for å komme frem til et resultat. Resultatet kan gi indikasjoner til videre behandling.

Les heile saken her!