Vinner av beste poster i klassen forskingsposter

Under Drop-in seminaret vart vinnaren av beste poster i klassen forskingsposter delt ut. Stipendiat Solveig Nordengen vart vinnar med posteren «Preliminary data of cycling form a natural experiment – Førde Active Transport Study (FACT). Posteren kan du sjå på Høgskulen, campus Førde eller her, Poster. 

Vinner av beste poster i klassen forskingsposter, stipendiat Solveig Nordengen og Juryemedlem Hans Johan Breidablikk

Juryens bedømming var: «Juryen trekkjer fram at vinnaren har eit godt fagleg innhald, klårt språk og presentabel utforming. Posteren har tilfredsstillande mengde figurar, bilde og tekstdelar og syner vitskapleg tyngde. Juryen berømmer også tematisk relevans. Posteren viser «baseline» målingar av pendlar sykling i Førde før utbygging av sykkelvegar og samanliknar dette med nasjonale sesongdata.»

Senter for helseforsking gratulerar vinnaren!