Forskningsetikkloven har trådt i kraft

Den nye «Lov om organisering av forskningsetisk arbeid» bringer med seg en rekke endringer.

– Institusjonene får et langt tydeligere og konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål, og for å spre kompetanse innen forskningsetikk. Det er utmerket, sier Espen Engh, direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Ansvaret er utdypet som følger:

  • Forskningsinstitusjoner skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.
  • Institusjonene skal «behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer».
  • De skal ha et redelighetsutvalg.

Les heile saka her!

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)