Ny viteskapleg publikasjon!

Tittel på publikasjonen: «Understanding attitudes toward information and communication technology in home-care: Information and communication technology as a market good within Norwegian welfare services.»

Karianne Røssummoen Øyen, Olivia Sissil Sunde, Marit Solheim, Siri Ytrehus

Høgskulelektor Karianne Røssummoen Øyen

Publisert i Informatics for Health and Social Care. 16.05.17.

Artikkelen baserer seg på resultater fra en større spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført i hjemmesykepleien i Sogn og Fjordane og redegjør for resultater fra spørsmål om bruken av IKT i hjemmesykepleien. Forskning om hvordan vi kan forstå og forklare bruken av IKT er et voksende forskningsområde. I denne undersøkelsen fikk ansatte spørsmål om både erfaring med og holdning til bruk av en lang rekke IKT-hjelpemidler. Til tross for manglende erfaring med bruk av disse fra arbeidet sitt, viste de ansatte positive holdninger til bruk av IKT i hjemmesykepleien.  De positive holdningene kan forklares med de ansattes omfattende erfaring med IKT som markedsgoder privat, noe som vil ha betydning når IKT tas i bruk som velferdsgoder i hjemmesykepleien.

Finansiering: Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Samarbeidspartner i prosjektet: Vestlandsforskning.

Prosjektleder: Siri Ytrehus

Link til artikkel