No kan du søke på interne forskingsmidlar !

Helse Førde lyser ut to typar intern (berre for tilsette i Helse Førde) forskingsstipend for 2018.

Interne opne forskingsmidlar

  • Søknadsfrist er 20. september 2017
  • Maksimal tildeling pr.prosjekt er kr. 150 000.

Strategiske forskingsmidlar innan dei tematiske satsingane Folkehelse, livsstil og overvekt, og Psykisk helse og rus.

  • Søknadsfrist er 20. september 2017
  • Ein kan få inntil 3 mnd korttidsstipend.

For begge typar stipend finn du meir informasjon i vedlegga (må væra innlogga på HF).

NB! Du må laste ned skjema på eigen pc, og ikkje lagre det på denne sida.

Utlysing av opne forskingsmidlar i Helse Førde 2017.docx

Søknad om opne forskingsmidlar i Helse Førde.docx

Utlysing av strategiske forskingsmidlar i Helse Førde 2017.docx

Søknad om strategiske forskingsmidlar i Helse Førde.docx