Sjukleg overvektige kvinner får betre fettsyreprofil med meir fysisk aktivitet

Ein ny studie i Fjordomics-prosjektet viser at sjukleg overvektige kvinner får ein betre fettsyreprofil ved hjelp av regelmessig fysisk aktivitet og eit kalorifattig kosthald.

Etter kun tre veker med eit sunt, kalorifattig kosthald og regelmessig fysisk aktivitet var nivåa av dei aller fleste fettsyrene i blodet redusert hjå kvinner med sjukleg overvekt. Nivåa av dei sunne omega-3-fettsyrene held seg imidlertid innanfor sunne nivå, skriv Unikard.

Du kan lese publikasjonen her.