Kvalitet og innovasjon i eldreomsorg Archive

Joanna Galek har fått opprykk til førstelektor

Joanna Galek ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet, har fått opprykk til førstelektor.

Ny vitskapleg publikasjon

Beboere på sykehjem får lite besøk Daglige aktiviteter knyttet til sosial kontakt blir ofte trukket fram

Seminar på sjukeheimane i Florø og Sogndal frå prosjektet sjukepleiestudenten forskar i sjukeheim

Denne veka har prosjektleiar Anne Marie Sandvoll, saman med høgskulelektor Anne-Margrethe Hjertenes, høgskulelektor Hilde Søreide og

– Alle studentar kan delta i forsking

Dette er konklusjonen til førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll og andre forskarar ved campus Førde. Studentane på

Ny vitskapleg publikasjon

Ernæringskartlegginga i heimesjukepleien kan betrast. Essayet handlar om utfordringane sjukepleiarane møter når dei skal vurdere ernæringstilstanden

Ny vitskapleg publikasjon!

Tid til fagleg oppdatering for sjukepleiarar i kommunehelsetenesta? Sjukepleiarar i klinisk arbeid må kontinuerleg arbeide med

Om demens, frå dei som sjølv er råka

Å jobbe for openheit kring demens er noko av det viktigaste helsepersonell kan gjere, seier Alv

Ny vitskapleg publikasjon!

Fall i sjukeheim. Manglande samsvar mellom kriterier for dokumentasjon og dokumentasjonspraksis Om lag ein tredjedel av