Kvalitet og innovasjon i eldreomsorg Archive

– Vi endar opp med å forgifte våre eldre med medikament

Høgskulelærar Anne-Margrethe Hjertenes har snakka med NRK i samband med pasienttryggleikskampanjen, og ho manar til meir

Praksisnære foredrag ga fullt hus

Responsen var overveldende da Aud Berit Fossøy og Anne Marie Sandvoll presenterte sine forskningsfunn på hjemmebane

Vakte minner, mestring og glede på sykehjem

Flere eldre og demente pasienter kan mestre og ha glede av aktiviteter på sykehjem. Det sier

Ubehaget i eldreomsorga

Å tørke spyttklyser utan å kny, å smile sjølv om nokon skjerer tenner så det kvin:

Ensomhet – vår nye folkesykdom

Ensomhet er et alvorlig samfunnsproblem, mener en gruppe forskere tilknyttet Høgskolen i Hedmark og Høgskulen i

Viktige og vanskelige relasjoner

Marianne Gjertsen forteller om sitt doktorgradsarbeid til bladet Kreftsykepleie: -Jeg er opptatt av hvordan kreftsjukdom påvirker

Dypdykk i helseforskningen

På Forskningsdagene 2013 ble «et hav av muligheter» innen helseforskning presentert i Førde. Det inneholdt både