Psykisk helse og rus Archive

Statsminister Erna Solberg på NORSE-føredrag i Helse Førde

Statsministeren besøkte Helse Førde i dag for å få meir kunnskap om innovasjonen NORSE i psykisk

Nye doktorgradsstipendiatar

Runar Tengel Hovland og Kari Eldal er tilsett som doktorgradsstipendiatar knytt til psykisk helse.

Ny anmeldelse av «Tapt barndom… eller?»

Siv Førdes hjertebarn av en fagbok er anmeldt av professor Anna Luise Kirkengen.

Studentarbeid når ut til fleire

Fleire av studentane ved vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge har skrive artiklar etter

Dypdykk i helseforskningen

På Forskningsdagene 2013 ble «et hav av muligheter» innen helseforskning presentert i Førde. Det inneholdt både