Anne Grethe Halding Archive

Ny vitskapleg publikasjon

Korleis er det å leve med kronisk obstruktiv lungesjukdom gjennom ulike fasar og mange møte med

Marie Curie-søknader fra AHF

Blir det gullegg av det nye samarbeidet med Bournemouth University?

Ensomhet – vår nye folkesykdom

Ensomhet er et alvorlig samfunnsproblem, mener en gruppe forskere tilknyttet Høgskolen i Hedmark og Høgskulen i