Folkehelse og overvekt Archive

Ny disputas frå overvektssatsinga

Randi Jepsen disputerte 15. april for phd-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga “Physical activity and

Fedmeopererte fornøyd med livet ti år senere

Dagens Medisin skriver om oppløftende funn fra stipendiat Anny Aasprangs analyse av langtidsdata om fedmeopererte.

Den nakne artikkel

Randi Jepsen, stipendiat ved AHF, inviterer deg til å kikke inn i reviewprosessen av hennes nyeste

Når feittet blir ein protest mot sunnheitstyranniet

Helseeliten og den sunne middelklassen føreset at dei tyngste blant oss bør lære å leve annleis.

Viktig konferanse om fedmen sin kompleksitet

Norsk og internasjonale klinikarar og forskarar var samla i Balestrand i juni for å drøfte fedmen

Er fedmekirurgi problemet?

Våre forskere Randi Jepsen og Eli Natvik stiller spørsmålet i en ny kronikk på ytring.no.

Obesity Surgery – viktig tidsskrift i vårt forskingsmiljø

2013 vert eit godt år for Helse Førde med omsyn til vitskapleg publisering, og nokre tidsskrift

Velkommen til Balestrandkonferansen 2014

Den første Balestrandkonferansen i 2012 ble en suksess. Til sommeren arrangeres den andre, med tema «The