Folkehelse og overvekt

Ny disputas frå overvektssatsinga

Randi Jepsen disputerte 15. april for phd-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga “Physical activity and self-reported outcomes during a two-year lifestyle intervention for severely obese adults”. Randi Jepsen har saman med kollegaer følgt 49 personar som deltok i livsstilsendringsprogram ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Alle hadde alvorleg fedme Programmet Les mer …

Av admin, siden