Nyheter

– Alle studentar kan delta i forsking

Dette er konklusjonen til førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll og andre forskarar ved campus Førde. Studentane på fyrste året på bachelor i sjukepleie har registrert aktivitet i dagleg livet (ADL) hjå bebuarar i sjukeheimar. Prosjektet starta hausten 2015 og til no har om lag 300 studentar samla inn data frå pasientar Les mer …

Nyheter

Ny vitskapleg publikasjon

Kva vil det sei å bli betre frå psykiske helseproblem? Eit ungdomsperspektiv. Målet med helsetenestene er å hjelpe menneske til å få det betre. Likevel snakkar vi sjeldan om kva betring faktisk er. Skal vi forstå betring som ein reduksjon av psykiske symptom, å ikkje lengre kvalifisere til ein psykiatrisk Les mer …

Nyheter

Ny vitskapleg publikasjon

Kan sjølvrapportert helse i ungdomen predikere medikamentbruk i voksen alder? Is self-rated health in adolescence a predictor of prescribed medication in adulthood? Findings from the Nord Trøndelag Health Study and the Norwegian Prescription Database Sjølvrapportert helse (SRH), også kalla subjektiv eller sjølvopplevd helse, er eit mykje nytta helsemål som har Les mer …

Nyheter

Ny vitskapleg publikasjon

Ernæringskartlegginga i heimesjukepleien kan betrast. Essayet handlar om utfordringane sjukepleiarane møter når dei skal vurdere ernæringstilstanden til eldre pasientar med heimesjukepleie. Halvparten av dei eldre med heimesjukepleie er underernærte eller står i fare for å bli det. Underernæring kan førebyggast ved å kartlegge ernæringstilstanden for tidleg å sette inn ernæringstiltak. Les mer …

Nyheter

Ny vitskapleg publikasjon!

Tid til fagleg oppdatering for sjukepleiarar i kommunehelsetenesta? Sjukepleiarar i klinisk arbeid må kontinuerleg arbeide med å vere fagleg oppdaterte for å stette krava dei møter. Dei beskriv mange faktorar som påverkar dei i arbeidet med å halde seg fagleg oppdaterte – mellom anna fellesskap med kollegaer, refleksjonstid, tidspress, økonomiske Les mer …