Nyheter Archive

Korleis opplever og erfarer pasientar egenbehandling etter dagkirurgi?

Dette er hovudspørsmålet som blir stilt i eit nytt forskingsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet er

Sjå opptak av lansering av helseatlas i ortopedi

Helse Førde lanserte helseatlas i ortopedi for Noreg tysdag 18.desember kl.0830 i auditoriet ved Førde sentralsjukehus.

Registrering av kliniske studiar i Helse Førde

Eksperimentelle studiar som Helse Førde er ansvarlege for skal preregisterrast i ClinicalTrail.gov, då det er krav om

Helse Førde lanserer nasjonalt helseatlas før jul

Den 18.desember 2018 presenterer Helse Førde sitt aller første nasjonale helseatlas. Temaet er ortopedi. – Dette er ein milepæl

Sjukepleiestudentane imponerte med sterke bachelortema

5 og 6 desember var det duka for munnleg presentasjon og posterpresentasjon av bacheloropgåver for kull

Med livredning på timeplanen

Korleis kan vi som sjukepleiarstudentar formidle livreddande førstehjelp i aldersgruppa 11-13 år på ein god måte? 

Lansering av helseatlas innan ortopedi

Nytt Helse Vest-stipend til Førde

Psykolog Kristina Osland Lavik nådde opp i den svært tøffe konkurransen om doktorgradsstipend i Helse Vest.