Nyheter Archive

Kliniske legemiddelstudiar kan gje pasientar raskere tilgang på nye behandlingar

«Vi må ikkje tru at Førde sentralsjukehus ikkje er stort nok til å drive med slik

Barn treng stress – i passe mengder

Vi må slutte å snakke om psykiske helsevanskar, og heller snakke om korleis vi skal legge

Forskingsdagane 2018: Dropp-inn seminar 21.september

Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde inviterer deg til ein twist-pose av eit seminar. Her får

Ny vitskapleg publikasjon

Myndiggjøring og sykeliggjøring i brukermedvirkning Hva kan hindre at personal og ledere lytter til pasienters stemmer

Vil skape betre system for å involvere brukarar i utdanningane

Korleis kan helse- og sosialfaga på betre vis enn i dag dra nytte av erfaringane til

Ny vitskapleg publikasjon

Kvifor er det så mange som deltek i frivillig arbeid? Uten utsikt til pensjonspoeng, lønn og

Informasjonsmøte om forskingsmidlar frå Helse Vest

20. aug. 2018 kl. 14.00-15.15,  Førde Sentralsjukehus, Auditoriet 2 etg   Kompetansesenter for klinisk forsking i Helse

Sterk deltaking frå Helse Førde på internasjonal konferanse

Den internasjonale psykoterapiforskingsforeninga Society of Psychotherapy Research held sin årlege verdskonferanse i Amsterdam i slutten av