Blir det gullegg av det nye samarbeidet med Bournemouth University?