Nyheter

Ledig stilling!

Helse Førde HF er i gang med ei spennande oppgåve – å utvikle ei nasjonal helseatlasteneste som set lys på og analyserer variasjonar i forbruk av helsetenester mellom ulike deler av landet. Helseatlastenesta skal bidra til å auke kunnskapen om kva helsetilbod som vert gitt og nytta. Kunnskapen skal nyttast Les mer …

Nyheter

Vidareutdanningar i Sogn og Fjordane

Følgjande vidareutdanningar i Sogn og Fjordane innan helse- og sosialfag er utlyst med søknadsfrist 15. april 2018. Oppstart er hausten 2018:  Aktiv omsorg – bevegelse, naturopplevingar og deltakingI denne vidareutdanninga lærer du korleis du kan bidra til å fremje meistring, sosial deltaking og god helse i arbeid med ulike brukargrupper. Les mer …

Nyheter

Ny vitskapleg publikasjon

Kva vil det sei å bli betre frå psykiske helseproblem? Eit ungdomsperspektiv. Målet med helsetenestene er å hjelpe menneske til å få det betre. Likevel snakkar vi sjeldan om kva betring faktisk er. Skal vi forstå betring som ein reduksjon av psykiske symptom, å ikkje lengre kvalifisere til ein psykiatrisk Les mer …

Nyheter

Ny vitskapleg publikasjon

Kan sjølvrapportert helse i ungdomen predikere medikamentbruk i voksen alder? Is self-rated health in adolescence a predictor of prescribed medication in adulthood? Findings from the Nord Trøndelag Health Study and the Norwegian Prescription Database Sjølvrapportert helse (SRH), også kalla subjektiv eller sjølvopplevd helse, er eit mykje nytta helsemål som har Les mer …