Author Archive

Ny vitskapleg publikasjon

Nasjonale og internasjonle verktøy for å kartlegge ernæringsstatus hos heimebuande eldre Helsedirektoratet tilrår at alle pasientar

Ny vitskapleg publikasjon

Frå alvorleg fedme til varig vektreduksjon – utan  operasjon Å lykkast med varig vektreduksjon gjennom å

Vil spreie musikkterapi som metode

I Førde har sjukepleiarstudentar i fleire år hatt prosjekt om musikkterapi, i samarbeid med Senter for

Ny vitskapleg publikasjon

Beboere på sykehjem får lite besøk Daglige aktiviteter knyttet til sosial kontakt blir ofte trukket fram

Utlysing av Helse Vests forskingsmidlar 2019

Helse Vest sine forskingsmidlar skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for

«Mastergrad bidreg til funksjonsdyktige spesialsjukepleiarar med endring- og utviklingskompetanse»

Dette hevdar Gro Hovland, som har koordineringsansvaret for masterutdanninga i anestesi-, operasjon- og intensivsjukepleie ved campus

Kan ozonert vatn kan være eit alternativ metode ved hånddesinfeksjon?

Prosjektleiar Hans Johan Breidablik forsker på om ozonert vatn kan være eit alternativ metode ved hånddesinfeksjon!

Seminar på sjukeheimane i Florø og Sogndal frå prosjektet sjukepleiestudenten forskar i sjukeheim

Denne veka har prosjektleiar Anne Marie Sandvoll, saman med høgskulelektor Anne-Margrethe Hjertenes, høgskulelektor Hilde Søreide og