Author Archive

Første disputas nokonsinne i Førde

Fredag 15. september disputerer overlege og avdelingssjef Reidar Hjetland over si avhandling om flåttoverførte infeksjonar i

Ny vitskapleg publikasjon!

Pårørande til personar med demens blir utsett for stor omsorgsbyrde The relationship of specific items on

Gründerbedrift med fokus på pasientbehandling

Mental Health Informatics AS er et nystartet selskap som skal videreutvikle NORSE, et elektronisk databehandlingssystem for

Kommersialisering av forskningsresultat

Kunnskapsparken er kommerslialiseringsaktør for Helse Førde og Høyskolen på Vestlandet i Sogn og Fjordane, og skal

Utlysing av Helse Vests forskingsmidlar 2018

Helse Vest sine forskingsmidlar skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for

Ny database for helseregistre

Samling av helseregistre i en metadatabase skal gjøre hverdagen enklere for forskere. Det nye nettstedet Health

Ny vitskapleg publikasjon!

Do nurses and other health professionals’ in elderly care have education in family nursing?” Artikkelen er

Ny vitskapleg publikasjon!

Tilgang til informasjon og rådgjeving frå heimetenesta: Rapport frå eldre kreftpasientar Artikkelen baserer seg på funn