Author Archive

Ny database for helseregistre

Samling av helseregistre i en metadatabase skal gjøre hverdagen enklere for forskere. Det nye nettstedet Health

Ny vitskapleg publikasjon!

Do nurses and other health professionals’ in elderly care have education in family nursing?” Artikkelen er

Ny vitskapleg publikasjon!

Tilgang til informasjon og rådgjeving frå heimetenesta: Rapport frå eldre kreftpasientar Artikkelen baserer seg på funn

Ny vitskapleg publikasjon!

Simulation-based training for nurses: Systematic review and meta-analysis. Femten randomiserte kontrollerte studier er inkludert i oversikten.

Maria Holsen disputere 9. juni 2017 for ph.d-grad ved University of Tampere, Finland

Tittelen er: Operative Treatment and Magnetic Resonance Imaging-Based Diagnostics of Knee Disorders in Military Conscripts Knee pain

Forskningsetikkloven har trådt i kraft

Den nye «Lov om organisering av forskningsetisk arbeid» bringer med seg en rekke endringer. – Institusjonene får

Ny viteskapleg publikasjon!

Tittel på publikasjonen: “Understanding attitudes toward information and communication technology in home-care: Information and communication technology

No kan du søke på interne forskingsmidlar !

Helse Førde lyser ut to typar intern (berre for tilsette i Helse Førde) forskingsstipend for 2018.