Author Archive

Ny vitskapleg publikasjon

Effekt av klinisk tilbakemeldingssystem på helserelatert livskvalitet, med implikasjonar for behandling av fedme – Ein oversikt

Ny vitskapleg publikasjon

Korleis er det å leve med kronisk obstruktiv lungesjukdom gjennom ulike fasar og mange møte med

Barn treng stress – i passe mengder

Vi må slutte å snakke om psykiske helsevanskar, og heller snakke om korleis vi skal legge