Author Archive

Fedmeopererte har eit betre liv ti år etter

Menneske med alvorleg fedme får eit mykje betre liv etter fedmeoperasjon, også etter ti år. Det

Første UiB-stipend nokonsinne til forskar frå Helse Førde

Som den første nokonsinne i Helse Førde er revmatolog og overlege Anja Myhre Hjelle ved Avdeling

Studentane tok tak i tolketenesta

Andel framandspråklege pasientar er allereie no så stor at god tolketeneste er blitt ein kritisk, livsviktig

Det er fullt mogleg å leve eit meinigsfylt og spennande liv i ein stor kropp

Toleranse er eit ord vi likar. Men i eit land der halvparten av alle vaksne er

Tilskot av Omega 3 bør tilrådast etter fedmeoperasjon

Ein ny studie i Fjordomics-prosjektet viser at ein truleg bør tilråde regelmessig tilskot av omega-3 fram

Sjukleg overvektige kvinner får betre fettsyreprofil med meir fysisk aktivitet

Ein ny studie i Fjordomics-prosjektet viser at sjukleg overvektige kvinner får ein betre fettsyreprofil ved hjelp

Betre i matte med aktiv skuledag

Elevar som strevar med matematikk, gjer det betre på skulen når ein del av undervisninga flyttar

Barnelege deltek på Forsker grand prix

Barnelege ved  barneavdelinga på Førde sentralsjukehus Hege Kristiansen deltek på årets Forsker grand prix, som vert