Author Archive

Nytt Helse Vest-stipend til Førde

Psykolog Kristina Osland Lavik nådde opp i den svært tøffe konkurransen om doktorgradsstipend i Helse Vest.

Ny forsking viser at tilpassa koding av komplikasjonar etter kirurgi kan gi stor gevinst

Forskarar ved Haukeland Universitetssjukehus og Førde sentralsjukehus har i samarbeid med internasjonale forskarar vist nytten ved

Kliniske legemiddelstudiar kan gje pasientar raskere tilgang på nye behandlingar

«Vi må ikkje tru at Førde sentralsjukehus ikkje er stort nok til å drive med slik

Ny vitskapleg publikasjon

Myndiggjøring og sykeliggjøring i brukermedvirkning Hva kan hindre at personal og ledere lytter til pasienters stemmer

Vil skape betre system for å involvere brukarar i utdanningane

Korleis kan helse- og sosialfaga på betre vis enn i dag dra nytte av erfaringane til

Informasjonsmøte om forskingsmidlar frå Helse Vest

20. aug. 2018 kl. 14.00-15.15,  Førde Sentralsjukehus, Auditoriet 2 etg   Kompetansesenter for klinisk forsking i Helse

Sterk deltaking frå Helse Førde på internasjonal konferanse

Den internasjonale psykoterapiforskingsforeninga Society of Psychotherapy Research held sin årlege verdskonferanse i Amsterdam i slutten av

Statsminister Erna Solberg på NORSE-føredrag i Helse Førde

Statsministeren besøkte Helse Førde i dag for å få meir kunnskap om innovasjonen NORSE i psykisk