Author Archive

Sjå opptak av lansering av helseatlas i ortopedi

Helse Førde lanserte helseatlas i ortopedi for Noreg tysdag 18.desember kl.0830 i auditoriet ved Førde sentralsjukehus.

Registrering av kliniske studiar i Helse Førde

Eksperimentelle studiar som Helse Førde er ansvarlege for skal preregisterrast i ClinicalTrail.gov, då det er krav om

Helse Førde lanserer nasjonalt helseatlas før jul

Den 18.desember 2018 presenterer Helse Førde sitt aller første nasjonale helseatlas. Temaet er ortopedi. – Dette er ein milepæl

Lansering av helseatlas innan ortopedi

Nytt Helse Vest-stipend til Førde

Psykolog Kristina Osland Lavik nådde opp i den svært tøffe konkurransen om doktorgradsstipend i Helse Vest.

Ny forsking viser at tilpassa koding av komplikasjonar etter kirurgi kan gi stor gevinst

Forskarar ved Haukeland Universitetssjukehus og Førde sentralsjukehus har i samarbeid med internasjonale forskarar vist nytten ved

Kliniske legemiddelstudiar kan gje pasientar raskere tilgang på nye behandlingar

«Vi må ikkje tru at Førde sentralsjukehus ikkje er stort nok til å drive med slik

Ny vitskapleg publikasjon

Myndiggjøring og sykeliggjøring i brukermedvirkning Hva kan hindre at personal og ledere lytter til pasienters stemmer