To forskingsprisar til LIS-lege

LIS-lege Kaya Kvarme Jacobsen fekk førre veke to prisar for forskinga si innan ortopedi. På Radiologisk haustmøte i Oslo fekk ho prisen for beste frie foredrag med presentasjonen «Genetiske

Innovasjonspris til Christian Moltu

Christian Moltu er tildelt innovasjonsprisen i Helse Vest. Han fekk prisen for Norse Feedback, eit digitalt system der pasientar melder frå om korleis dei har det før behandling. Norse

Første stipendgarantien i historia til kirurgisk klinikk

Overlege og urolog Florin Vasile Hopland-Nechita er den første kandidaten i kirurgisk klinikk i Helse Førde nokon sinne som har fått ein stipendgaranti for phd-løp. Med seg på laget

Vellukka teknologimøteplass på sjukehuset

Måndag 23. september vart TekPRAT arrangert for første gang på Førde Sentralsjukehus. Heile 85 personar prioriterte å bruke føremiddagen i auditoriet for å delta på eit mini-seminar med tema

Forskingsdagane i Førde 2019

Velkommen til forskingsfestival frå 18. til 29. september der årets tema er miljøklemma. Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde inviterer deg til å møte forskarar på campus Førde og andre

Brukartesting av puste-app

Spesialfysioterapeut Elin Johnsen i Helse Førde utviklar ei digital løysing for betre oppfølging av kronisk lungesjuke. Den har no blitt testa grundig av både pasientar, fagpersonar, og andre teknologiinteresserte.

Innovasjonsprosjekt i Helse Førde får midlar frå Extrastiftelsen

Lungesjuke skal få eit verktøy som hjelper dei til å meistre eigen kvardag betre.  Extrastiftelsen går no inn med økonomisk støtte til innovasjonsprosjektet «Pust Deg Betre» i Helse Førde. Til hausten skal

Heider til Helse Førde-forskar

Tidsskriftet Journal of Contemporary Psychotherapy har kåra artikkelen frå eit forskingsprosjekt i Helse Førde til årets viktigaste bidrag 2018 innan kategorien psykoterapiprosess-forsking.  Det amerikanske tidsskriftet Journal of Contemporary Psychotherapy