Første disputas nokonsinne i Førde

Fredag 15. september disputerer overlege og avdelingssjef Reidar Hjetland over si avhandling om flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane. Dette er første gong ein slik disputas er lagt til

Ny vitskapleg publikasjon!

Pårørande til personar med demens blir utsett for stor omsorgsbyrde The relationship of specific items on the Neuropsychiatric Inventory to caregiver burden in dementia: a systematic review Det er

Gründerbedrift med fokus på pasientbehandling

Mental Health Informatics AS er et nystartet selskap som skal videreutvikle NORSE, et elektronisk databehandlingssystem for mer effektiv og bedre pasientbehandling. Systemet er utviklet av Christian Moltu og hans

Kommersialisering av forskningsresultat

Kunnskapsparken er kommerslialiseringsaktør for Helse Førde og Høyskolen på Vestlandet i Sogn og Fjordane, og skal aktivt arbeide for å kommersialisere ideer og forskningsresultat fra miljøene. For bedre å

Utlysing av Helse Vests forskingsmidlar 2018

Helse Vest sine forskingsmidlar skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2017. Her finn du link til utlysing.

Ny database for helseregistre

Samling av helseregistre i en metadatabase skal gjøre hverdagen enklere for forskere. Det nye nettstedet Health Registries for Research Norway (Helseregistre for forskning) er en metadatabase som på sikt skal

Ny vitskapleg publikasjon!

Do nurses and other health professionals’ in elderly care have education in family nursing?” Artikkelen er basert på resultat frå ein større spørjeskjemaundersøking som vart gjennomført i heimesjukepleia i

Ny vitskapleg publikasjon!

Tilgang til informasjon og rådgjeving frå heimetenesta: Rapport frå eldre kreftpasientar Artikkelen baserer seg på funn frå masteroppgåva mi i samhandling innan helse- og sosialtenester. Det blei nytta eit