Ny vitskapleg publikasjon

Sjølvopplevd kompetanse blant sjukepleiarar som jobbar i kommunehelsetenestea Hensikten med studien var å kartlegge områder med kompetansemanglar i kommunehelsetenesta for å synleggjere behov for kompetansehevande tiltak. Resultata i studien

Gro Rukan er nytilsett hos Kunnskapsparken

Rukan har kontor med oss på Tefre. Rukan skal jobba med innovasjon og nyskaping innan helse og utdanning! Velkomen på laget Gro! Les saken her!

Fristen for å søka Samarbeidsmidlar er utsatt til søndag 8.april kl 23.59

Alle som tar i mot studentar i praksis frå sjukepleieutdanninga og andre helseutdanningar ved campus Førde er velkomne til å søke om samarbeidsmidlar. Målet med samarbeidsmidlane er å fremje

Utsatt søknadsfrist til masterprogram i Sogn og Fjordane

Fristen for å søka opptak til masterprogram i Sogn og Fjordane er utsatt til 15. april. Følgjande studie tilbod er utlyst innan helse- og sosialsektoren:  Samhandling innan helse- og

Ledig stilling!

Helse Førde HF er i gang med ei spennande oppgåve – å utvikle ei nasjonal helseatlasteneste som set lys på og analyserer variasjonar i forbruk av helsetenester mellom ulike

Frå sikringsnål i nattskjorta til sensorteknologi

I dag vert framleis ein uglesett metode nytta for å hindra fall på sjukehus. No samarbeider Førde Sentralsjukehus og HVL om eit prosjekt for å erstatte sikringsnåla med sensorteknologi.

Vidareutdanningar i Sogn og Fjordane

Følgjande vidareutdanningar i Sogn og Fjordane innan helse- og sosialfag er utlyst med søknadsfrist 15. april 2018. Oppstart er hausten 2018:  Aktiv omsorg – bevegelse, naturopplevingar og deltakingI denne

– Alle studentar kan delta i forsking

Dette er konklusjonen til førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll og andre forskarar ved campus Førde. Studentane på fyrste året på bachelor i sjukepleie har registrert aktivitet i dagleg livet (ADL)