Registrering av kliniske studiar i Helse Førde

Eksperimentelle studiar som Helse Førde er ansvarlege for skal preregisterrast i ClinicalTrail.gov, då det er krav om at dette ligg føre i god før analyse av data og publisering. Dette

Helse Førde lanserer nasjonalt helseatlas før jul

Den 18.desember 2018 presenterer Helse Førde sitt aller første nasjonale helseatlas. Temaet er ortopedi. – Dette er ein milepæl for Helse Førde, og det er stort for oss som jobbar med helseatlas at

Sjukepleiestudentane imponerte med sterke bachelortema

5 og 6 desember var det duka for munnleg presentasjon og posterpresentasjon av bacheloropgåver for kull 68 i sjukepleie. Emneansvarleg Sissel Hjelle Øygard og fagseksjonsleiar Anny Aasprang uttrykte stor

Med livredning på timeplanen

Korleis kan vi som sjukepleiarstudentar formidle livreddande førstehjelp i aldersgruppa 11-13 år på ein god måte?  Senter for helseforsking gratulerer sjukepleiarstudentane Sarah-Helen Fuglestrand, Benedicte Kallekleiv, Helene Skjærli, Martine Fossheim

Lansering av helseatlas innan ortopedi

Nytt Helse Vest-stipend til Førde

Psykolog Kristina Osland Lavik nådde opp i den svært tøffe konkurransen om doktorgradsstipend i Helse Vest. – Det er svært gledeleg at Lavik har fått tildelt dette stipendet. –

Har meir fysisk aktivitet i skulen effekt på barns livskvalitet? Ny vitskapleg publikasjon

Forskarar frå Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde har publisert artikkelen: “Effects of a physical activity intervention on schoolchildren’s health-related quality of life: The active smarter kids (ASK) cluster-randomized

Korleis går det når luftambulansen ikkje kan komme? Ny vitskapleg publikasjon

I samband med prosjektet «framtidas lokalsjukehus» i Nordfjordeid vart det gjort endringar i den kirurgiske akuttberedskapen, noko som skapte mykje debatt og motstand lokalt. Sjølv om alvorlege hastehendelsar ofte