Ny database for helseregistre

Samling av helseregistre i en metadatabase skal gjøre hverdagen enklere for forskere. Det nye nettstedet Health Registries for Research Norway (Helseregistre for forskning) er en metadatabase som på sikt skal

Ny vitskapleg publikasjon!

Do nurses and other health professionals’ in elderly care have education in family nursing?” Artikkelen er basert på resultat frå ein større spørjeskjemaundersøking som vart gjennomført i heimesjukepleia i

Ny vitskapleg publikasjon!

Tilgang til informasjon og rådgjeving frå heimetenesta: Rapport frå eldre kreftpasientar Artikkelen baserer seg på funn frå masteroppgåva mi i samhandling innan helse- og sosialtenester. Det blei nytta eit

Ny vitskapleg publikasjon!

Simulation-based training for nurses: Systematic review and meta-analysis. Femten randomiserte kontrollerte studier er inkludert i oversikten. Meta-analysen viser at simuleringstrening er effektivt for å betre sykepleieres ferdigheter, når sammenligningen

Maria Holsen disputere 9. juni 2017 for ph.d-grad ved University of Tampere, Finland

Tittelen er: Operative Treatment and Magnetic Resonance Imaging-Based Diagnostics of Knee Disorders in Military Conscripts Knee pain is a common complaint among conscripts and physically active young adults in general.

Forskningsetikkloven har trådt i kraft

Den nye «Lov om organisering av forskningsetisk arbeid» bringer med seg en rekke endringer. – Institusjonene får et langt tydeligere og konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål, og for

Ny viteskapleg publikasjon!

Tittel på publikasjonen: “Understanding attitudes toward information and communication technology in home-care: Information and communication technology as a market good within Norwegian welfare services.” Karianne Røssummoen Øyen, Olivia Sissil

No kan du søke på interne forskingsmidlar !

Helse Førde lyser ut to typar intern (berre for tilsette i Helse Førde) forskingsstipend for 2018. Interne opne forskingsmidlar Søknadsfrist er 20. september 2017 Maksimal tildeling pr.prosjekt er kr.