Streven etter verdig omsorg

Pårørande opplevde at kompetansen til helsearbeidarar i heimesjukepleia og på sjukeheimar er varierande. Dette er utfordrande, då pårørande er avhengig av å kunne stole på tenesta dei får. Desse

Ny vitskapleg publikasjon!

Taus praksis i sjukeheim Artikkelen handlar om taus praksis i sjukeheim, og beskriv fleire eksempel på kva dette kan handle om. Materialet byggjer på ein kvalitativ studie med deltakande

Senter for helseforsking er på Facebook

Senter for helseforsking er på Facebook. Me håpar at du vil like og del sida vår! Her er linken! Korleis skal vi bruke Facebooksida? Me skal legge ut lenker

Forskarnatt i Førde

Fredag 29. september arrangerte Høgskulen Forskarnatt. Høgskulen inviterte 10.klassingar til ein heil aftan med forsking, pizza, og konkurranse.  Dei fekk mellom anna programmera roboten vår, vera sjukepleiar for ein

Vinner av beste poster i klassen forskingsposter

Under Drop-in seminaret vart vinnaren av beste poster i klassen forskingsposter delt ut. Stipendiat Solveig Nordengen vart vinnar med posteren «Preliminary data of cycling form a natural experiment –

Snakk med oss om kliniske studiar!

Gjennom forsking får vi tilgang til ny kunnskap om kreftbehandling og kreftmedisin. Visste du at pasientane sjølv kan be om å få delta i kliniske legemiddelstudiar, og på den

Samanhangande tenestetilbod etter utblokking av koronararteriar

Irene Valaker (til høgre på biletet) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Campus Førde, ser i sitt doktorgradsprosjekt nærare på pasientane sine behov for kontinuitet og samanhangande tenestetilbod etter utblokking

Forskingsdagane

 2017 er i gang for fult! Posterutstilling: I dag startar posterutstillinga som er eit samarbeid mellom fagmiljøa på Høgskulen og Helse Førde. Her får ein innsikt i forskinga som